Innkalling til Generalforsamling 2014

Da var det (endelig!) på tide med generalforsamling igjen og datoen faller på søndag den 2. November, klokken 14:00. (sted følger senere).

Kjernen vil først beklage at innkalling og generalforsamling er så forsinket som den er, da utflyttingen i vår la beslag på oppmerksomhet og ressursene våre.

De observante vil observere at generalforsamlingen er lagt seks uker og *litt* frem i tid, og de med god hukommelse vil huske at vedtektene våre har en klausul om stemmerett ved genfors og innbetalt medlemmsavgift seks uker før. Vi oppfordrer derfor alle til å betale snarest (dvs, før søndag) til 4202.41.69574 (fortsatt 200 for studenter og 600 for voksne).
Da genfors skulle ha vært på vårsemesteret holder det å betale kontigent for dette semesteret.

Innkomne saker må være kjernen i hende minst to uker før generalforsamlingen.

Vi håper flest mulig har mulighet til å delta, og gleder oss til å se dere.

Vedlagt denne innkallingen følger agenda for møtet:

Oppdatering!

Forslag til endringer av vedtekter finner du her: Foreslåtte_Vedtekter_2014

Publisert i Blogg

Legg igjen en kommentar